Periodiskt underhåll av en åskyddsanläggning

Periodiskt underhåll av en åskyddsanläggning

Det är av yttersta vikt att en åskskyddsanläggning besiktigas och vid behov underhålls kontinuerligt.

Åskskyddets olika delar kan glida isär eller påverkas av väder och vind. Det utsätts för stora temperaturskillnader under ett års lopp.

Då expanderar materialet i åskledaren och den kan glida isär eller påverkas mekaniskt vid snöskottning eller av arbetsfordon som rör sig i närheten av åskledaren. 

Jordtagens ohm-tal förändras under årets lopp och ska mätas upp vid besiktning.

Se mer under Tjänster och Besiktning av åskskyddsanläggning.

Hör gärna av er till High Power Åskskydd för en besiktning av ert åskskydd!

2018-01-03 20:15