El- tele- datacenter- styr o regler elektronik- kommunikation, solceller och annan högteknologisk utrustning kan påverkas vid åsknedslag & kopplingstransienter i elnätet och förstöras helt eller delvis.

Byggnaderna kan brinna ner och deras innehåll ödeläggas med kostsamma driftavbrott som följd. Kulturarv och kyrkor kan skadas helt eller delvis.

Förlust av liv eller allvarlig kroppsskada kan uppstå för människor och djur.

Personer, husdjur och egendom ska skyddas mot skadliga verkningar från åsk- och kopplingsöverspänningar enligt svenska standarder.   

HighPower Åskskydd tillhandahåller marknaden åskskyddsbesiktning, projektering, riskanalyser med ekonomisk motivering, jordtagsmätningar, teknisk bekrivning och åskskyddsutredningar.

 

Kontakta oss:

HighPower Åskskydd

Nynäsvägen 369

122 34  Enskede

Mobil: 070-333 61 72

Mail: tommy.rasmusson@highpower.se