Välkommen!

Åsknedslag orsakar driftavbrott och skador för miljardbelopp varje år i Sverige. Stillestånd på en industri eller i ett köpcentrum kostar 100 000-tals kronor i timmen.

Byggnaderna kan brinna ner och deras innehåll förstöras.

Förlust av liv eller allvarlig kroppsskada kan uppstå för människor och djur.

HighPower Åskskydd minimerar dessa skador genom att besikta och godkänna er åskskyddsanläggning.   

HighPower Åskskydd tillhandahåller marknaden opartiska besiktningar, projektering, behovs- o riskanalyser, teknisk bekrivning och utredningar.

Skydda dina ekonomiska tillgångar med oss 

 

Kontakta oss:

HighPower Åskskydd

Nynäsvägen 369

122 34  Enskede

Mobil: 070-333 61 72

Mail: tommy.rasmusson@highpower.se

Till UC: