Vård- och Underhållsplan:

VU-planen för åskskydd ger fastighetsägaren råd om hur åskskyddet ska vårdas och underhållas för att bibehålla sin funktion under hela åskskyddets livslängd. 

Mail: tommy.rasmusson@highpower.se  

Teknisk beskrivning:

Teknisk beskrivning beskriver åskskyddets samtlig ingående komponenter enligt svensk standard.

Teknisk beskrivning underlättar för beställaren och installatören vid upphandling av åskskyddet.

Dokumentet Teknisk beskrivning förenklar i framtiden om byggnadens utseende förändras och åskskyddet behöver byggas om.