Vård- och Underhållsplan för åskskydd ger fastighetsägaren råd om hur åskskyddet ska vårdas och underhållas för att bibehålla sin funktion under hela åskskyddets livslängd. 

En teknisk beskrivning gör det enkelt för beställaren och installatören att erhålla rätt lösning.

Teknisk beskrivning beskriver åskskyddssystemets alla funktioner och underlättar offertförfrågan.

Teknisk beskrivning förenklar om byggnaden förändras och systemet behöver byggas om i framtiden.