Vård- och Underhållsplan:

VU-planen för åskskydd ger fastighetsägaren råd om hur åskskyddet ska vårdas och underhållas för att bibehålla sin funktion under hela åskskyddets livslängd. 

Mail: tommy.rasmusson@highpower.se  

Teknisk beskrivning:

Teknisk beskrivning beskriver åskskyddets samtlig ingående komponenter samt hur de ska installeras enligt svensk standard.

Det gör det enkelt för beställaren och installatören att erhålla rätt lösning.

Teknisk beskrivning underlättar även vid offert och order.

Dokumentet Teknisk beskrivning förenklar i framtiden om byggnadens utseende förändras och åskskyddet behöver byggas om.