Åskskyddets jordtagsresistans har en mycket viktig funktion i anläggningen.

Det ska klara av att leda bort blixtens ström, som kan vara ≈ 100 000 A.

HighPower Åskskydd erbjuder jordtagsmätningar för att säkerställa bästa möjliga jordtagsresistans / markresistivitet.

HighPower Åskskydd använder marknadens vanligaste mätmetod, Wennermetoden med 4 hjälpjordar.