Åskskyddets ringledare har en mycket viktig funktion i anläggningen.

Den ska klara av att leda bort blixtens energi som kan vara > 100 000 A.

I samband med att åskskyddet projekteras bör markens ledaregenskaper, markresistiviteten, mätas upp för att säkerställa ringledarens avledningsförmåga.

Åskskyddspotentialutjämningen i byggnaden sammankopplas med ringledaren och på så sätt minimeras risken för farliga berörings- och stegspänningar i anläggningen.

HighPower Åskskydd erbjuder jordtagsmätningar för att säkerställa åskskyddets bästa möjliga jordtagsresistans, markresistivitet, och funktion.

Vi använder marknadens vanligaste mätmetod, Wennermetoden med 4 hjälpjordar.