Åskskyddets ringledare och jordtag har en mycket viktig funktion i anläggningen.

De ska klara av att leda bort blixtens energi som kan vara > 100 000 A.

I samband med att åskskyddet projekteras bör markens ledaregenskaper, markresistiviteten, mätas upp för att säkerställa ringledarens och jordtagets avledningsförmåga.

När åskskyddet ska innehålla flera jordtag fastställs bästa position för dessa.

Åskskyddspotentialutjämningen i byggnaden sammankopplas med ringledaren och på så sätt minimeras risken för farliga berörings- och stegspänningar i anläggningen.

HighPower Åskskydd erbjuder jordtagsmätningar för att säkerställa åskskyddets bästa möjliga jordtagsresistans, funktion och position.