Åskskyddets jordtag har en mycket viktig uppgift genom att avleda blixtens energi på ett säkert och kontrollerat sätt.                                                                                                                         

Solcellsanläggningar med batterilagringar kräver ett separat jordtag för off-grid* drift.                                    Off-grid* drift innebär att den ordinarie kraftmatningen har försvunnit. Exempelvis vid kabelbrott.

Vid nyinstallation av jordtag, markresistivitet , behöver man veta var någonstans det är bäst förutsättningar för att anlägga sitt jordtag. Markresistivitetsmätning. (ρ)

Det är även viktigt att jordelektrodens längd (l) blir korrekt.                                                                                                                                                                                                                                                  Vid besiktning av åskskydd- och solcellsanläggningar mäts jordtagets resistans (Re) i ohm (Ω). 

Andra typer av projekt som också kräver ett korrekt jordtag är:

- Elektriska Nämden EN Elrevisionsbesiktning anmärkelser                                                            - Solcellsanläggningar                                                                                                                          - Batterilagring                                                                                                                                      - Reservkrataggregat                                                                                                                            - Off Grid byggnader                                                                                                                            - Master för;                                                                                                                                              Radio- tele- TV- o kommunikation

Kontakta oss för support till jordtag- o markresistivitetsmätningar: tommy.rasmusson@highpower.se

Mätprotokoll:

Markresistivitet- o jordtagsmätning