Åskskyddets ringledare har en mycket viktig funktion i anläggningen.

Den ska klara av att leda bort blixtens energi som kan vara > 100 000 A.

Åskskyddspotentialutjämningen i byggnaden sammankopplas med ringledaren och på så sätt minimeras risken för farliga berörings- och stegspänningar i anläggningen.

HighPower Åskskydd erbjuder jordtagsmätningar för att säkerställa åskskyddets bästa möjliga jordtagsresistans / markresistivitet.

Vi använder marknadens vanligaste mätmetod, Wennermetoden med 4 hjälpjordar.