HighPower Åskskydd grundades 2016 och har sitt säte i Enskede.

Åsknedslag kan orsaka skador på el- tele- TV- data-, ljud och elektronik system.                                                Åsknedslag kan orsaka förlust av byggnaden och dess innehåll genom brand på grund av gnistbildning.        Människor och djur kan skadas allvarligt genom blixtens strömgenomgång.

Åsknedslag kan orsaka driftavbrott, inkomstbortfall, skador på männinskor och djur för byggnadens användare.

HighPower Åskskydds tjänster minimerar dessa skador genom att se till att er byggnad alltid är åskskyddad.