Välkommen!

 

Åsknedslag orsakar skador för miljardbelopp varje år i Sverige.

Genom ökad kunskap och medvetenhet om hur vi bäst skyddar oss mot åsknedslagens skador kan vi minimera dessa.

HighPower Åskskydd tillhandahåller marknaden kunskap, seminarier och besiktningar inom området åskskydd.

Ett gram av förebyggande är värt ett kilo av skydd.

Benjamin Franklin

 

Kontakta oss

High Power Åskskydd

Nynäsvägen 369

122 34  Enskede

Mobil: 070-333 61 72

Mail: 

tommy.rasmusson@highpower.se