Välkommen!

 

Åsknedslag orsakar skador för miljardbelopp varje år i Sverige.

Genom ökad kunskap och medvetenhet om hur vi bäst skyddar oss mot åsknedslagens skador kan vi minimera dessa.

HighPower Åskskydd tillhandahåller marknaden kunskap, seminarier och besiktningar inom området åskskydd.

Kunskap är ingen tung börda att bära.

Okänd filosof

 

Kontakta oss

High Power Åskskydd

Nynäsvägen 369

122 34  Enskede

Mobil: 070-333 61 72

Mail: 

tommy.rasmusson@highpower.se