Välkommen!

Åsknedslag orsakar skador för miljardbelopp varje år i Sverige.

HighPower Åskskydds vision är att öka kompetensen och medvetenhet inom området Åskskydd. På så sätt minskas skadorna för människor, djur, företag och byggnader. Både humanitärt och ekonomiskt.   

HighPower Åskskydd tillhandahåller marknaden opartiska besiktningar, projektering, behovs- o riskanalyser, teknisk bekrivning och utredningar.

Skydda dina ekonomiska tillgångar med oss 

 

Kontakta oss

High Power Åskskydd

Nynäsvägen 369

122 34  Enskede

Mobil: 070-333 61 72

Mail: tommy.rasmusson@highpower.se

Till UC: