HighPower Åskskydds tjänster minimerar förlust av:                                                                           

Människoliv

Bestående kroppsskada

Avbrott i viktiga samhällsfunktioner (El- Tele- TV o datanät)

Skador på kulturarv; Kyrkor och kulturminnesmärkta byggnader

Ekonomiskt värde -- Byggnaden med dess innehåll

Driftavbrott

Risker som beaktas enligt Åskskyddsstandarden SS-EN 62305:2

Åsknedslag i en byggnad utan åskskydd med havererad elutrustning.