Projektering och utformning av åskskydd enligt svensk standard*

Ett åskskyddssystem består av två delar:

- Externt åskskydd - Uppfångare, takledare, nedledare, ringledare och jordtag.

- Internt åskskydd - Energimässig koordinering av överspänningsskydd

Det externa åskskyddet har till uppgift att fånga in blixten och avleda blixtsrömmen på ett säkert och kontrollerat sätt till åskskyddets jordtag.

Det interna åskskyddet har till uppgift att avleda el- tele- data- och övriga ledningsbundna överspänningar på ett kontrollerat sätt till åskskyddets jordtag via ett koordinerat sytem av överspänningsskydd. 

Enligt Åskskyddsstandarden *SS-EN 62305-serien

Mail: tommy.rasmusson@highpower.se

Projektledning

- Förbesiktning - Planering 

- Direktiv - Beställning

- Riskanalys - Tidsplan

- Projektstart

- Genomförande

- Slutbesiktning - Dokumentation - Vård o Underhållsplan