Projektering och utformning av åskskydd enligt svensk standard

- Externt åskskydd - Uppfångare, tak- ned- o ringledare

- Internt åskskydd - Energimässig koordinering av överspänningsskydd

Delbesiktning under projektets gång

Slutbesiktning - Godkänt åskskydd

Projektledning

- Planering 

Kontroll

Koordination

- Tidsplan

- Offertinsamling - granskning

- Dokumentation, ritning Vård o Underhållsplan