Projektering och utformning av åskskydd enligt svensk standard*

Ett åskskyddssystem består av två delar:

- Externt åskskydd - Uppfångare, takledare, nedledare och ringledare

- Internt åskskydd - Energimässig koordinering av överspänningsskydd

Det externa åskskyddet har till uppgift att fånga in blixten och avleda blixtsrömmen på ett kontrollerat sätt till åskskyddets jordtag.

Det interna åskskyddet har till uppgift att avleda el- tele- data- och övriga ledningsbundna överspänningar på ett kontrollerat sätt till åskskyddets jordtag via ett koordinerat sytem av överspänningsskydd. 

Enligt Åskskyddsstandarden *SS-EN 62305-serien

Mail: tommy.rasmusson@highpower.se

Projektledning

- Planering 

Kontroll

Koordination

- Tidsplan

- Offertinsamling - granskning

- Dokumentation, ritning Vård o Underhållsplan