Åskskadad byggnad

Ett åsknedslag kan orsaka stora skador på människor, djur och byggnader.                                                       

Dels förlust av människoliv och bestående kropsskada                                                                                        

Avbrott i viktiga samhällsfunktioner El- TV- Tele o datanät

Skador på kulturarv, kyrkor, slott, herrgårdar m. fl. byggnader

Byggnaden, dess innehåll och driftavbrott

Sveriges försäkringsbolag ersätter ca. 4 - - 5 miljarder kronor årligen för åskrelaterade skador.

Det är oftast bäst att anlita sakkunnig åskskyddsexpertis som har kompetens att utreda vad som har hänt och om byggnaden var åskskyddad på ett korrekt sätt. 

Vi kan även minimera de flesta av era åskrelaterade problem innan skadan uppstår.

Förundersökning. Kontroll av befintligt åskskydd innan projektet startar för att klargöra vad som behöver åtgärdas.

Kontakta oss så reder vi ut vad som hänt.

Mail: tommy.rasmusson@highpower.se