Åskskyddsbesiktning enligt svenska och internationella standarder* .

- Syftet med åskskyddsbesiktning är att uppfylla svensk och internationell standard.
- Värdet med åskskyddsbesiktning är värdet på anläggningen, dess innehåll samt verksamheten.
- Åskskyddsbesiktning minimerar risken för åskrelaterade skador* och dess kostnader.

* Förlust av människoliv, bestående kroppsskada, avbrott i viktiga samhällsfunktioner (El-tele-TV o datanät) skador på kulturarv (kyrkor, slott, herrgårdar m. m.) samt förlust av ekonomiskt och emotionellt värde.

Risker som beaktas vid Riskanalys för åskskydd

Minimerar kostsamma driftavbrott.

Besiktnings- och mätprotokoll för det externa och interna åskskyddet erhålles efter åskskyddsbesiktningen.

Alla typer av anläggningar: Kyrkor & kulturminnesmärkta byggnader. Flygplatser, Järnväg, EX-klassade byggnader, köpcentrum, kommersiella & industriella, privata, offentliga m. fl.

Kontakt: tommy.rasmusson@highpower.se

 

 

En opartisk besiktning av åskskyddet ger ett kvitto på att åskskyddet uppfyller svenska och internationella standarder *SS-EN 62305, I-IV och *Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 alla utgåvor.

Externt åskskydd                                                                                                                                                    Kontroll av åskskyddets funktion avseende avledningsförmåga av blixtströmmen mot åskskyddets jordtag. Internt åskskydd                                                                                                                                                            Kontroll av åskskyddets funktion avseende överspännigar via ledningsbundna störningar.

Genom att säkerställa åskskyddets funktion med en besiktning kan följande förluster minimeras;                  -Förlust av människoliv och bestående kroppsskada;                                                                                              -Avbrott i viktiga samhällsfunktioner (el- tele- TV- data o kommunikation)                                                            -Skador på kulturarv;                                                                                                                                                    -Förlust av ekonomiskt värde (byggnaden, dess innehåll och / eller driftavbrott). 

Skyddsnivå