HighPower Åskskydd utför riskanalys enligt svensk standard.

Följande risker beaktas:

- R1: risk för förlust av människoliv (inklusive permanent kroppsskada);
- R2: risk för förlust av service till allmänheten (avbrott på el- tele- data- o TV nät);
- R3: risk för förlust av kulturarv;
- R4: risk för förlust av ekonomiskt värde.

För riskanalys: tommy.rasmusson@highpower.se

Ekonomisk motivering till åskskyddet:

- Totala kostnaden för byggnaden och totala kostnaden för åskskyddet jämförs
- Årlig förlustkostnad för den oskyddade byggnaden och
årlig förlustkostnad för den skyddade byggnaden jämförs
- Årlig kostnad för åskskyddet och
årlig besparing/förlust för åskskyddet jämförs

Om besparingen överstiger förlusterna är åskskyddet ekonomiskt fördelaktigt.