Fördjupad kunskap om åskskydd

Fördjupad kunskap om åskskydd

Passa på att skaffa dig fördjupad kunskap inom affärsområdet Åskskydd.

Du bidrar till ökad el- o personsäkerhet i Sverige samt minskar dina kunders kostsamma driftavbrott.

Ditt företag ökar sina markadsandelar i objekten och därigenom företagets lönsamhetsgrad.

Brandkåren får mindra att göra och försäkringspremierna minskar.

Det blir en så kallad WIN-WIN-WIN situation med din nya kunskap!

Se kalender och boka här: Kalender 

2018-01-31 17:40