Välkommen!

 

Åsknedslag orsakar skador för miljardbelopp varje år i Sverige.

Genom ökad kunskap och medvetenhet om hur vi bäst skyddar oss mot åsknedslagens skador kan vi minimera dessa.

HighPower Åskskydd tillhandahåller marknaden kunskap, seminarier och besiktningar inom området åskskydd.

Att vara medvetom om att man inte känner till fakta är ett stort steg mot kunskap.

Benjamin Disraeli

 

Kontakta oss

High Power Åskskydd

Nynäsvägen 369

122 34  Enskede

Mobil: 070-333 61 72

Mail: 

tommy.rasmusson@highpower.se

 • Periodiskt underhåll av en åskyddsanläggning

  Periodiskt underhåll av en åskyddsanläggning

  Det är av yttersta vikt att en åskskyddsanläggning besiktigas och vid behov underhålls kontinuerligt.

  Åskskyddets olika delar kan glida isär eller påverkas av väder och vind. Det utsätts för stora temperaturskillnader under ett års lopp.

  Då expanderar materialet i åskledaren och den kan glida isär eller påverkas mekaniskt vid snöskottning eller av arbetsfordon som rör sig i närheten av åskledaren. 

  Läs mer…
  2018-01-03 20:15