Åsknedslag orsakar skador för miljardbelopp årligen i Sverige.

High Power Åskskydd erbjuder fabrikatsoberoende seminarier inom området åskskydd i syfte att minimera dessa skador.

Besiktning och periodiskt underhåll av åskskyddsanläggningar är av yttersta vikt för att säkerställa åskskyddets funktion.  

Med rätt kunskap och teknik kan man reducera åskans skadeverkningar upp till 98 %.

Detta innebär stora kostnadsbesparingar samt minimering av material, djur och personskador.

 

Tommy gick ut el- och energiprogrammet 1978 där fokusområdet var elsäkerhet.

Idag är Tommy en uppskattad föreläsare och besiktningsman på High Power Åskskydd och hjälper marknaden med både teoretiska och praktiska kunskaper inom området åskskydd.

Maila intresseanmälan till ett seminarium och få fördjupad kunskap inom affärsområdet Åskskydd.

Seminariet bokas när minimiantalet deltagare mailat intresseanmälan.

 

 

  • Bild 1

    Bild 1

  • Bild 2

    Bild 2

  • Bild 3

    Bild 3