Projektering och utformning av åskskydd enligt SS-EN 62305:

- Fastställande av åskskyddsklass, I - IV

- Uppfångarsystem

- Jordningssystem

- Externt åskskydd, tak- o nedledare

- Internt åskskydd, koordination av överspänningsskydd

Inspektionsavtal

För att säkerställa åskskyddets funkion krävs regelbundna besiktningar.

Om det visar sig att något behöver bytas ut eller repareas vid en besiktning ska detta göras snarast möjligt och inte vid nästkommande schemalagda underhållstillfälle.

På så sätt bibehålls åskskyddets funktion undet hela byggnadens livslängd.

 

HighPower Åskskydd erbjuder inspektionsavtal för att säkerställa funktionen i ert åskskydd.