HighPower Åskskydd samarbetar, bland annat, med företagen Kyrktak Bygg och Konsult i Norrköping AB samt Svenska Höghöjdsentreprenader AB.

De är specialliserade på arbeten med tjärning av kyrktak och klockstaplar där det oftast finns åskskydd.

När åskskyddet behöver besiktas utför HighPower Åskskydd besiktningen och även projektering av åskskydd vid behov.

Vid installation av åskskydd är det mycket smidigt, tidsbesparande och ekonomiskt fördelaktigt att arbeta med repklättring vilket våra samarbetspartners är experter på.