- "Det var väldigt bra att få den här översikten på överspänningsskydden.

Även genomgången av Åskskyddshandboken från SEK Svensk Elstandard var bra." 

- "Bra anpassad presentaion baserat på våra samtal och egen efterforskning.

Pedagogiska bilder i presentationen och bra nivå på teorin.

Engagerad presentatör."

-"Det var en lärorik dag. Jag fick många A-haa upplevelser."

-"Kursen tog upp det mesta man funderat på och vi disskuterade igenom svar och funderingar.

Bra och förklarande presentation."