Periodisk inspektion av åskanläggning

Periodisk inspektion av åskanläggning

Enlig åskskyddsstandarden SS 62305-Del 3, ska periodiska inspektioner av åskskyddet utföras.

Visuell inspektion varje år. Klass I - II, varannat år och klass III - IV vart 4:e år.

High Power Åskskydd erbjuder nu inspektionsavtal där vi ombesörjer detta.

Kontakta oss idag för mer info!

2018-01-19 00:02