Agenda, fabrikatsoberoende elsäkerhetsseminarium:

Hur fungerar det? Krav på åskskydd - åskledare. Vad säger Sveriges regering, ellagen, ELSÄK-FS  och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB?

Vad säger åskskyddsstandarden SS-EN 62305, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 3, och Åskskyddshandboken från SEK Svensk Elstandard?

Koordination av överspänningsskydd.

Besiktning och inspektion av åskskydd.

Hur skyddar man sig?

Komplett agenda mailas om så önskas.

Företagsanpassade seminarier, maila för offert:

tommy.rasmusson@highpower.se 

Dessa frågor, och mer därtill, får man svar på under seminariets gång.

Seminariet tar 7 timmar, kl. 09.00 - 17.00. Kursdokumentation, lunch och kursintyg ingår.

Se orter under Kalender och BOKA ONLINE.