Många företag inser värdet med att utbilda hela sin personal som arbetar med elsäkerhet och fokus på åskskydd.

På så sätt kan flera personer på företaget åta sig större åtagande i objekten, öka sitt företags marginaler, höja elsäkerheten och samtidigt stärka det egna företages profil angående säkerhetsfrågor.

Därför erbjuder HighPower Åskskydd företagsanpassade seminarier på ert företag.

NYHET! Även lunch-seminarium.

Seminariet grundar sig på Åskskyddshandboken från SEK Svensk Elstandard och åskskyddsstandarden SS-EN 62305.

Maila oss för offert då kostnaden fördelas på alla åhörare.

Uppge antal åhörare.

Mail: tommy.rasmusson@highpower.se

 

SEK Handbok 452