Många företag inser värdet med att utbilda hela sin personal som arbetar med elsäkerhet och fokus på åskskydd.

På så sätt kan flera personer på företaget åta sig större åtagande i objekten, öka sitt företags marginaler, höja elsäkerheten och samtidigt stärka det egna företages profil angående säkerhetsfrågor.

Därför erbjuder HighPower Åskskydd företagsanpassade seminarier på ert företag.

Seminariet grundar sig på Åskskyddshandboken från SEK Svensk Elstandard och åskskyddsstandarden SS-EN 62305.

Maila oss för offert då kostnaden fördelas på alla åhörare.

Uppge antal åhörare.

Mail: tommy.rasmusson@highpower.se

 

SEK Handbok 452