Agenda, fabrikatsoberoende elsäkerhetsseminarium:

Hur fungerar det? Krav på åskskydd - åskledare. Vad säger Sveriges regering, ellagen, ELSÄK-FS  och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB?

Vad säger åskskyddsstandarden SS-EN 62305, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 3, och Åskskyddshandboken från SEK Svensk Elstandard?

Koordination av överspänningsskydd

Besiktning och inspektion av åskskydd

Fastställ byggnadens behov av åskskydd genom en riskbedömning, skyddsklass och ekonomisk motivering

Komplett agenda mailas om så önskas

Företagsanpassade seminarier, maila för offert:

tommy.rasmusson@highpower.se 

Detta och mer därtill lär du dig på seminariet

Seminariet tar 7 timmar, kl. 09.00 - 17.00. Kursdokumentation, lunch och kursintyg ingår 

Se orter under Kalender och BOKA ONLINE.