Agenda, fabrikatsoberoende elsäkerhetsseminarium:

Hur fungerar det? Krav på åskskydd - åskledare. Vad säger Sveriges regering, ellagen, ELSÄK-FS  och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB?

Vad säger åskskyddsstandarden SS-EN 62305, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 3, och Åskskyddshandboken från SEK Svensk Elstandard?

Koordination av överspänningsskydd

Besiktning och inspektion av åskskydd

Riskbedömning, skyddsklass och ekonomisk motivering

NYHET! Även lunch-seminarier, 60 minuter.

tommy.rasmusson@highpower.se 

Detta och mer därtill lär du dig på seminariet

Seminariet tar 7 timmar, kl. 09.00 - 17.00. Kursdokumentation, lunch och kursintyg ingår 

Se orter under Kalender och BOKA ONLINE.